Výkonné výpočtové pomůcky pro statiku a stavební fyziku

Vždy na straně bezpečnosti: Funkce statických a stavebně fyzikálních výpočtů v programu ATHENA jsou technicky osvědčené nástroje pro předdimenzování ve fázi projektování. Pomocí nich lze stanovit např. určení těžiště, momentu setrvačnosti – resp. průřezového modulu, průhybu, tepelného odporu nebo neprůzvučnosti.

ATHENA - Tepelný odporTepelný odpor

Tepelný odpor lze stanovit pro libovolnou část stavby. Části stavby se mohou skládat z více vrstev (stavebních materiálů), které se volí z dialogové nabídky volně rozšiřitelné knihovny.

ATHENA - Těžiště a momentyTěžiště a momenty

Tímto příkazem se vypočtou těžiště, statické momenty, osy těžiště, poloměr setrvačnosti, informace o průřezu jako plocha, vnější obrys a hmotnost jednoho nebo několika profilů. Těžiště profilů je označeno a automaticky okótováno. Ideální také pro vyvíjení vlastních profilů.

Statika zatěžovacích stavů

Tímto statickým programem lze provádět výpočty zatěžovacích stavů tyčí výběrem podmínek s vysokým stupněm volnosti. Požadavky, resp. podmínky se definují v dialogovém okně. Výsledky mohou být vloženy do výkresu jako zpráva.

Výpočet tloušťky tělesa

Výpočet tloušky desky nebo tělesa při určitém zatížení. Při výpočtu je použit Bachův vzorec pro desky.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář