Výkonné výpočtové pomůcky pro statiku a stavební fyziku

Vždy na straně bezpečnosti: Funkce statických a stavebně fyzikálních výpočtů v programu ATHENA jsou technicky osvědčené nástroje pro předdimenzování ve fázi projektování. Pomocí nich lze stanovit např. určení těžiště, momentu setrvačnosti – resp. průřezového modulu, průhybu, tepelného odporu nebo neprůzvučnosti.

ATHENA - Tepelný odporTepelný odpor

Tepelný odpor lze stanovit pro libovolnou část stavby. Části stavby se mohou skládat z více vrstev (stavebních materiálů), které se volí z dialogové nabídky volně rozšiřitelné knihovny.

ATHENA - Těžiště a momentyTěžiště a momenty

Tímto příkazem se vypočtou těžiště, statické momenty, osy těžiště, poloměr setrvačnosti, informace o průřezu jako plocha, vnější obrys a hmotnost jednoho nebo několika profilů. Těžiště profilů je označeno a automaticky okótováno. Ideální také pro vyvíjení vlastních profilů.

Statika zatěžovacích stavů

Tímto statickým programem lze provádět výpočty zatěžovacích stavů tyčí výběrem podmínek s vysokým stupněm volnosti. Požadavky, resp. podmínky se definují v dialogovém okně. Výsledky mohou být vloženy do výkresu jako zpráva.

Výpočet tloušťky tělesa

Výpočet tloušky desky nebo tělesa při určitém zatížení. Při výpočtu je použit Bachův vzorec pro desky.