Upgrade ATHENA 2022

K cíli s méně kroky – upgrade ATHENA 2022 zjednodušuje a urychluje řadu úkonů. Funkce pro manipulaci s objekty knihovny byly upraveny tak, aby byly přátelštější k uživateli a současně výkonnější. Optimalizovaná dialogová okna podporují rychlejší práci díky jednoduššímu ovládání. Navíc je funkčnost systému ATHENA rozšířena o celou řadu nových vlastností.

Kompletně inovované dialogové okno „Vyvolat“

Dialogové okno „Vyvolat“ je nyní centrálním kontaktním místem pro vyvolávání objektů, resp. jejich vlastností z souborů knihovny, katalogu, aktuálního výkresu nebo z uložených výkresů. Pomocí stromové struktury snadno a rychle naleznete úložiště objektů.

Celkem tak bylo zásadním způsobem zjednodušena manipulace s objekty knihovny, což přináší výhodu při velkém počtu příkazů. A může se výrazně zmenšit velikost souborů s vašimi výkresy, protože objekty se ukládají do výkresu pouze tehdy, pokud se tam skutečně i používají.

Úprava/export knihovny

S novým dialogovým oknem „Upravit knihovnu“ nyní můžete upravovat a exportovat knihovny objektů ATHENA jednodušeji a rychleji.

Příkaz AutoCAD „Přizpůsobit vlastnosti“ pro objekty ATHENA

Pokud používáte častěji příkaz AutoCAD „Přizpůsobit vlastnosti“, oceníte novou možnost přenosu vlastností objektů ATHENA. Při výběru cílových objektů se stisknutým tlačítkem Ctrl totiž můžete pomocí tohoto příkazu AutoCAD přenášet i vlastnosti ATHENA.

Prohlížeč projektů

Nyní můžete exportovat plechy, které jste vytvořili pomocí plechového modulu, jako výpisy (rozvinutí) přímo z prohlížeče projektů. Odpadá tedy mezikrok, kdy je třeba pro export výpisů znovu přepínat do plechového modulu.

Výškové kóty

Pro případy, kdy potřebujete do svých plánů zadávat několik výšek podlaží k jedinému podlaží, vám nyní poskytuje ATHENA větší počet základních výšek pro výškové kóty. Vypočítané výškové kóty budou mít přesně tolik výšek, kolik bylo určeno základních výšek na definiční kótě.

Nová moderní dialogová okna

Pro jednodušší a rychlejší manipulaci byla přepracována na nový formát dialogová okna „Použít“ pro konstrukční sestavy, tyčové konstrukční sestavy, výplně, prvky, volné polotovary a stěny.

Tangenciální hrany místo světlých hran při projekcích

Jak už znáte z 2D výpisů ATHENA, zobrazují se nyní v projekcích ATHENA tangenciální hrany, ale i přechody poloměrů do přímých hran. Toto znázornění nahrazuje světlé hrany (zaoblené hrany), které se používaly doposud.

Výplňové prvky

Když zvolíte plochu v osovém modelu pomocí příkazu „Výplňové prvky“, jejichž ohraničení se bude rozpoznávat a následně používat pro generování výplňových prvků, můžete nyní nejen libovolně odsazovat od obrysu prvku ve výsledku na libovolném místě k okótování, ale také odsazovat v rámci procesu obrys i na původní pozici, anebo přímo v osovém modelu společně s popiskem.

Přejmenovávání pojmenovaných bloků

Dosavadní příkaz „Pojmenovat blok“ se nyní jmenuje „Přejmenovat blok“ a slouží jak ke změně a pojmenování nepojmenovaných bloků, tak i přejmenovávání pojmenovaných bloků. V rámci dialogového okna vidíte všechny bloky existující ve výkresu a můžete se ujistit, že žádný z názvů bloků nebude zadán dvakrát.

Razit objekty

V rámci příkazu „Razit objekty“ se vám nyní zobrazí při najetí myší náhled výsledku ražení. Mimo to můžete vybrat větší počet obrysů, které dohromady slouží jako obrys děrování nebo definují obrys pro děrování a budou vyraženy všechny v jednom kroku. Pokud mohou zůstat objekty ATHENA zahrnuté do procesu děrování neobsažené, budou přeměněny na nepojmenované bloky.

Exportovat uspořádání

S příkazem „Exportovat layout“ máte nyní možnost exportovat větší počet rozvržení výkresu najedou do modelové oblasti nových výkresů. Po výběru cílového adresáře a volitelně souborové předpony se pro každé exportované rozvržení vloží nový soubor DWG.

Další inovace

 • Byla přizpůsobena konfigurace: Nainstalujte software ATHENA pod AutoCAD, AutoCAD Architecture, Advance Steel a AutoCAD Mechanical 2019 až 2023.
 • Nové příkazy byly rozděleny v liště ATHENA podle svých funkcí do jednotlivých skupin:
  • Nové příkazy „Autorizace ATHENA“ a „Informace ATHENA“
  • Nový příkaz „Zpracovat knihovnu“
  • Nové příkazy seznamu „Seznam Struktura“, „Seznam Volná pozice“, „Seznam Plech“, „Seznam Izolace/těsnění“ a „Seznam Prvek potrubí“
  • Noví výrobci profilových systémů Elval Colour, GIP a ISO-Chemie.
 • Bylo přizpůsobeno dialogové okno pro zadávání údajů o položkách. Pokud zadáte do cizího výkresu položky, které nejsou obsaženy ve vlastní databázi, nebo jsou zadány položky výrobců, budou tyto zobrazeny a můžete je převzít kliknutím myší do aktuální alokace položek.
 • Jako již u objektů AutoCAD můžete nyní i pro objekty ATHENA při vytváření a úpravě zadávat přesné rozměry.
 • „Uspořádat náhledová okna“: V rozvržení provedený příkaz nyní maximalizuje aktivní náhledové okno a usnadňuje tak definování oblastí konfigurace.
 • „Náhledové okno nové“: Přes diagonálu mezi dvěma body nyní vytáhnete nové náhledové okno a pak určíte střed.
 • Do softwaru ATHENA 2022 byly doplněny následující normované díly:
  • sortiment Heroal kompletně začleněn jako soubory DWG,
  • sortiment ISO-Chemie kompletně začleněn jako soubory DWG,
  • sortiment GIP kompletně začleněn jako soubory DWG,
  • sortiment Elval Colour kompletně začleněn jako soubory DWG,
  • zkompletovány profily Jordahl,
  • zkompletovány díly Ejot.
 • Poziční model jako objekt s popisky: Pomocí příkazu „Změnit měřítka popisů“ dodatečně přizpůsobíte měřítko popisů již vytvořeného pozičního modelu.
 • „Asociativní opracování na tyči“: Zadejte nyní obrábění podle přiřazení popisu, např. pro rozlišení mezi dvěma obráběními při použití příkazu „Použít uspořádání“.
 • „Exportovat BIM“: Exportujte nyní i konstrukční sestavy, např. spodní konstrukce nebo T-nosník.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář