ATHENA – CAD software pro zpracovatele kovových a fasádních konstrukcí

ATHENA je kompletní softwarový balíček CAD, přesně přizpůsobený potřebám našich uživatelů z oblasti kovových a fasádních konstrukcí, který poskytuje prakticky všechno, co konstruktérům usnadňuje jejich každodenní úkoly:

CAD software pro zpracovatele kovových - ATHENA 3D konstrukce
  • 2D-Konstrukce: 2D výkresové prostředí s praktickými rutinami a knihovnami pro vytváření náhledů, řezů a dílenských výkresů
  • 3D-Konstrukce: Všestranná 3D konstrukční oblast s možností automaticky vygenerovat z 3D konstrukce kusovníky a výrobní výkresy
  • Inženýring: Výkonné výpočetní nástroje pro statiku a stavební fyziku
  • Zpracování plechu: Program zpracování plechu pro konstrukci a rozvinutí plechů

ATHENA je navíc nezávislá na systému profilů a individuálně upravitelná. Ideální pro mezinárodní plánování: ATHENA automaticky označuje všechny vlastní objekty a pouhým stisknutím tlačítka dokáže přeložit výkres do každého z 10 jazyků, které jsou momentálně v programu ATHENA obsaženy.

Rozhraní

Prostřednictvím rozhraní IFC je ATHENA plně aktivována BIM. Pomocí rozhraní je možné přenést 3D modely fasád ATHENA do tzv. programů BIM, jako je Autodesk Revit, a provést například kontrolu kolizí s podčástmi jiného projektu. Objekty lze také převést z programu Revit do aplikace ATHENA a poté doplnit profily, výplněmi, plechy atd. Ty lze posléze vrátit.

K dispozici jsou také rozhraní pro programy LogiKal (Orgadata) a ERPlus (T.A. Project).

4-násobně mnohostranný!

ATHENA obsahuje čtyři funkční skupiny, které pokrývají takový rozsah výkonů, pro který je jinak často nutné pořízení čtyř různých programů.

Funkční skupina 1: 2D-Konstrukce

2D kreslicí funkce v našem konstrukčním softwaru ATHENA jsou navrženy tak, aby rychle vytvářely plány řezů a náhledů, půdorysy a výrobní výkresy. Zvláště produktivní jsou četné malé nástroje, například rutiny pro základní profily, fólie, tepelnou izolaci, panely nebo svary, rozsáhlá knihovna normovaných prvků s 82 000 prvků nebo funkcí pro správu materiálů, vrstev a bloků. Mimořádná výhoda: Všechny objekty ATHENA jsou inteligentní ARX objekty a lze je editovat dvojitým kliknutím!

Výkonné 2D nástroje programu ATHENA zvyšují produktivitu, šetří čas i peníze a pomáhají soustředit se na to nejdůležitější.

další…

Funkční skupina 2: 3D-Konstrukce

3D-Konstrukce slouží k volnému projektování komplikovaných geometrických tvarů, jako např. šikmých polygonních fasád, pyramid, prosklených střech, arkýřů, atd. Do těchto tvarů jsou profily nebo soubory profilů vkládány osově, na základě drátového modelu. Přířezy mohou být přepočítány automaticky a prvky (např. profily) jsou s řezy vydány jako kusovník nebo ve formě výkresu.

Mohou zde být vložena vlastní data, která obsahují geometrie profilů, vlastnosti materiálů, konstrukční pravidla nebo doporučení z výroby. Na základě těchto dat je možné, kromě prostorových elementů, konstruovat ve 3D také plošné elementy jako jsou okna a dveře.

3D-konstrukce zahrnují profilové skupiny, přířezy, opracování, plechy, zasklení a spojovací materiál. Tyto konstrukce mohou být vykresleny jako 3D-pohledy, nebo 2D-pohledy s libovolnými řezy. Volitelně je k dispozici generátor NC-X, jehož pomocí mohou být generována NC data pro obráběcí centra profilů.

další…

Funkční skupina 3: Zpracování plechu

S programem pro opracování plechů je nyní možné plechy jednodušeji navrhovat a automaticky rozvinout. Náš přínos k růstu produktivity u konstrukcí z plechu: Přehledné dialogové okno pro zadání základních údajů o plechu a zpracování, 3D- prohlížeč pro stálou vizuální kontrolu, bohatá možnost importu a exportu výkresových dat.

další…

Funkční skupina 4: Inženýring

Vždy na straně bezpečnosti: Funkce statických a stavebně fyzikálních výpočtů v programu ATHENA jsou technicky osvědčené nástroje pro předdimenzování ve fázi projektování. Pomocí nich lze stanovit např. určení těžiště, momentu setrvačnosti – resp. průřezového modulu, průhybu, tepelného odporu nebo neprůzvučnosti, nebo je zde možné provést tepelně vlhkostní analýzu (výpočet průběhu izoterm). Takto mohou být již ve fázi projektování eliminovány tepelné mosty.

další…

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář