ATHENA Exchange for Autodesk Revit

ATHENA Exchange for Autodesk RevitRychlou a snadnou výměnu BIM dat mezi programy ATHENA a Revit umožňuje aplikace CAD-PLAN „ATHENA Exchange for Revit“. Pokud architekt dodá modely Revit, může nyní projektant fasád díky aplikaci uložit dummy skupiny Revit jako výkresy AutoCAD a upravovat je v programu ATHENA.

Typické dummy Revit, tedy pravoúhlá zobrazení například okenních, dveřních nebo fasádních prvků jsou v programu ATHENA nahrazeny odpovídajícími profilovými obrysy – s možností přizpůsobení parametrů prvků a doplnění informací o profilech.

Prvky editované v programu ATHENA jsou připraveny k importu do programu Revit, přičemž jsou skupiny Revit dummy automaticky aktualizovány se správnými profilovými obrysy.

„ATHENA Exchange for Revit“ je k dispozici v obchodě Autodesk App Store