ATHENA 2021 – jednoduše chytrá aktualizace!

Nové praktické funkce a intuitivní a inteligentní práce – to bylo cílem aktualizace ATHENA 2021. V 3D oblasti nový editor konstrukčních sestav vyniká svým komfortním ovládáním a v oblasti 2D bylo kromě jiného optimalizováno zacházení s 2D projekcemi a trasováními. Import a export relevantních dat BIM jde plynule od ruky, bylo usnadněno licencování softwaru a přidáno ještě mnoho dalších možností. A v neposlední řadě dostal software ATHENA nyní také produktové logo.

Simplified assembly manager (Assembly Editor)Zjednodušený správce konstrukčních sestav (editor konstrukčních sestav)

Jak tomu bylo už u správce tyčových konstrukčních sestav, byla nyní zavedena zjednodušená verze také pro správce konstrukčních sestav – editor konstrukčních sestav. Omezení na podstatné funkce a optimalizované dialogové okno umožňují jednoduché a intuitivní sestavování konstrukčních sestav.

Při sestavování konstrukční sestavy v novém editoru lze konstrukční prvky intuitivně otáčet nebo posouvat, když se krátce přepne do výkresu. Přizpůsobení potom potvrdíte a budou převzata do editoru.

Známý správce tyčových konstrukčních sestav je doplněn novým editorem a je dále k dispozici pro komplexnější konstrukční sestavy.

Optimization of 2D+ projectionsOptimalizace 2D+ projekcí

Prostřednictvím nové zobrazovací metody jsou 2D+ projekce vytvářeny ještě realističtější, také z odvozených projekcí. Z tohoto stavu těží hlavně zobrazení zářezů a rovin řezu. Změny délky 2D+ projekcí jsou automaticky přenášeny na odvozené projekce.

New features in the ATHENA project browserProhlížeč projektů

V prohlížeči projektů ATHENA jsou dvě novinky:

 • Export SAT plechů, které byly vytvořeny pomocí funkce „Zpracování plechů“, lze nyní provádět přímo z prohlížeče projektů.
 • Nezávisle na typu objektu lze nyní vydávat strukturované kusovníky také pro skupiny a dílčí zakázky, což dosud bylo možné pouze u tyčí s příslušnými konstrukčními prvky.

Leader: context menu at handlesTrasování: Kontextové menu na úchopech

Trasování ATHENA nyní dostaly kontextové menu s úchopem, pomocí nějž lze přidat vodicí čáry a vrcholové body.

A horizontal and a vertical division have been addedPřidat osu do 3D modelu

Dodatečnou osu lze nyní vložit do již analyzovaného osového modelu. Toto je možné pomocí nového příkazu „Přidat osu k 3D modelu“. Tímto způsobem vložíte například další sloupek nebo příčník. Tuto funkci lze použití na rozpoznaná pole.

Import Revit familyImportovat skupinu Revit

Prostřednictvím této nové funkce lze importovat data, která byla vytvořena pomocí pluginu CAD-PLAN Revit. V importovaném souboru „soubor .ath“ jsou obsažena data DWG a skupiny Revit.

Export to BIMExportovat BIM

Tento nový příkaz umožňuje export 3D konstrukcí ATHENA jako soubor IFC, výkres DWG nebo jako skupinu Revit. Exportovanou skupinu Revit lze pomocí pluginu CAD-PLAN Revit importovat přímo do modelu budovy.

Automatic licensingAutomatické licencování

Ve většině případů je nyní software ATHENA licencován automaticky nebo stisknutím tlačítka při spuštění programu.

Seal editingEditace zatmelení

Při editaci zatmelení, jejichž geometrie nebyla změněna pomocí „Gripedit“, lze dodatečně zapnout nebo vypnout těsnicí šňůru.

Object dimensioning for sheet metal sectionsKótování objektu u průřezů plechů

Při použití příkazu „Kótování objektu“ na průřezech plechů lze nyní zvolit, jak mají být kótovány délky hrany.

Cutting class dialogDialog třída přířezu

S ohledem na intuitivnější ovládání dostal dialog „Třída přířezu“ nové moderní uspořádání.

Transfer bar arrangementPřenést uspořádání tyče

Přenesení více uspořádání tyče nyní probíhá rychleji a jednodušeji. Pomocí vloženého dialogu vyberete přenášená uspořádání.

“Infill list” and “Infill diagram”„Seznam výplně“ a „Výpis výplně“

U těchto příkazů lze nyní aktivovat spínač „Otočit obrys“. To způsobí, že u nepravoúhlých obrysů výplně je výplň otočena tak, že optimálně využije ohraničující obdélník.

Evaluation of bars: saw angle or cut angleVyhodnocení tyčí: Úhel řezání nebo úhel řezu

V možnostech lze nyní nastavit, jestli při výpisech a seznamech tyčí bude zadán úhel řezání nebo úhel řezu.

LogiKal: 2D elements importLogiKal: Import 2D prvku

Jestliže výkres ATHENA nepotřebuje žádnou 3D funkci, lze prvky LogiKal vložit jako 2D prvky, čímž se značně zvýší výkon. V možnostech ATHENA byla pro tuto možnost přidána předvolba „Importovat pouze 2D“.

Další inovace

 • Byly přizpůsobeny příkazy v liště ATHENA.
 • Nové příkazy byly nyní rozděleny v modelovací liště ATHENA podle svých funkcí do jednotlivých skupin:
  • Nový příkaz „Souřadnice Z na 0“
  • Nový výrobce profilového systému EJOT
  • Nový příkaz „Zpracovat konstrukční sestavu“
  • Nový příkaz „Přidat osu k 3D modelu“
  • Nové příkazy „Importovat skupinu Revit“ a „Exportovat BIM“
 • Dialogová okna „Zpracovat konstrukční sestavu“, „Třída přířezu“ a „Strukturovaný seznam“ byla převedena ze starého formátu na nový formát (rychlejší a jednodušší zacházení)
 • Označení: Pro rozpoznání stejných dílů nejsou nutná žádná čísla výrobků. To umožňuje rychlé generování kusovníků, protože odpadá dodatečné zadávání chybějících čísel výrobků.
 • Nový přehledný design výsledných tabulek (kusovníků).
 • Požadavek materiálu E-R-Plus: Od pozic bez čísel výrobku lze předat požadavek materiálu do E-R-Plus. Jako číslo výrobku je předána 0 (nula), takže výrobky budou rozpoznány v ERP.
 • V dialogu „Trasování“ jsou uvedeny tři nové volby po kliknutí pravým tlačítkem myši v textovém poli: Vyjmout, Kopírovat, Vložit. Kombinace kláves „Ctrl+X“, „Ctrl+C“ a „Ctrl+V“ lze používat dále.
 • Pro normované díly, polotovary a volné polotovary lze nyní definovat povrchy jako u průřezů plechů. Tyto definice budou také převzaty, když byly vytvořeny tyčové konstrukční sestavy z příslušných dílů.
 • Byly doplněny normované díly:
  • Zkompletován sortiment hmoždinek a šroubů EJOT
  • Přidán profilový systém EJOT (vč. DWG)
  • Zkompletovány profily Foppe
  • Přidány kolejnice Halfen HTU-S
 • Nové typy objektů pro funkce „Vybrat stejné objekty“ a „Vyměnit objekty“: Průřez plechu, fólie, izolace, blok, ploché těsnění, těsnicí šňůra, zatmelení, volný polotovar, svar a průřez svaru.
 • Nový příkaz „Souřadnice Z na 0“ pro vyrovnání nepřesností souřadnic Z při přenosu z výkresů z jiných CAD programů.
 • Při provádění příkazu „Zdroj ATHENA“ na bloku s atributy zůstane obsah atributů nyní zachován a je převeden do jednořádkového textu AutoCAD.
 • Doplnění při předvolbách v možnostech ATHENA. Modální vyskakovací okna „Vložené prvky“, Tyče, Výplně, byla doplněna o další pole.
 • Popis povrchů může obsahovat názvy barvy nebo označení barvy.
 • Přesnost pro sloučení stejných výplní lze nyní nastavit v možnostech ATHENA.
 • Systémové hladiny ATHENA mohou být automaticky zmrazeny v nových oknech náhledu.
 • Konstrukční nápovědy (3D drátové modely): Je možné zadání maximální výšky a sklon má nyní jako předvolbu stupeň místo %.
 • Přerušit tyč: Vícenásobná přerušení lze nyní pomocí zadání více bodů přerušení provést v jednom kroku,

Číslo verze ATHENA

Aby při pojmenování ATHENA byla vytvořena symetrie s aktuální verzí programu AutoCAD, bylo přeskočeno číslo verze. Po ATHENA 2019 následuje při této aktualizaci verze ATHENA 2021.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář