ATHENA 2019 – Přidaná hodnota ve všech rovinách

Efektivnější práce – to byla priorita při vývoji programu ATHENA 2019. 2D oblast těží z přidané inteligence a nových funkcí pro pohodlnější a rychlejší kreslení. 3D konstrukce je díky novému editoru tyčových konstrukčních sestav mnohem snazší. A exportní funkce byly opět vylepšeny, zejména pro SAT, BIM a ERP. Očím prospějí ikony, které byly optimalizovány pro použití na tmavém pozadí a jako vždy, bylo do dalšího vývoje ATHENA začleněno mnoho zákaznických požadavků.

Simplified version of the bar assembly manager (bar assembly editor)Zjednodušená verze Správce tyčových konstrukčních sestav (Editor tyčových konstrukčních sestav)

Pro zvlášť intuitivní a rychlou práci s tyčovými konstrukčními sestavami byl vytvořen nový Editor tyčových konstrukčních sestav, štíhlá verze někdejšího Správce tyčových konstrukčních sestav. Omezení na podstatné funkce a optimalizované dialogové okno umožňují jednoduché a intuitivní sestavování tyčových konstrukčních sestav.

Například kóty pro posun a úhly otočení lze nyní převzít z výkresu, s plným přístupem k pomocným funkcím, jako je O-uchopení či sledování stopy.

Známý Správce tyčových konstrukčních sestav je doplněn editorem a je stále k dispozici pro složitější tyčové konstrukční sestavy.

Project browser – additional functionalityProhlížeč projektu – další funkce

Prohlížeč projektů dostal další funkce, které šetří čas:

 • Objemovým tělesům AutoCAD lze v prohlížeči projektů přiřadit různé vlastnosti, např. označení, materiál nebo číslo výrobku. Konstrukční prvky, navržené pomocí standardních nástrojů AutoCAD, lze nyní také vyhodnocovat a použít jako počítané díly v kusovnících nebo pro požadavek na materiál ERPlus.
 • Příkaz „Změnit objekty“ se už nemusí provádět jen přímým vyvoláním příkazu nebo dvojitým kliknutím na objekt ve výkresu, ale lze jej provést i z prohlížeče projektu. Objekty si lze prohlížet v přehledném seznamu, upravovat je a odpadá vyhledávání objektů ve výkresu.
 • Spolu související konstrukční prvky si lze zobrazit společně (strukturovaně) v sestavách. Vznikne tak strukturovaný kusovník, například pro konstrukční sestavu „T-svorník“ s příslušnou tyčovou sestavou „Příčník“. Lze použít i pro profily zasklení, například izolátor, těsnění, upínací profil a krycí lišta.

“Leader” dialog box revisedDialogové okno „Trasování“ bylo přepracováno

Dialogové okno pro příkaz „Trasování“ bylo přepracováno s ohledem na zlepšení komfortu a rychlosti.  Editovací prostor v dialogovém okně umožňuje víceřádkovou úpravu popisných textů a doplňkových textů na libovolném místě. Popisná pole AutoCADu lze nyní vložit do popisných textů, např. celková délka polylinie nebo plocha uzavřené polylinie.

Change membranes to delivery lengthZměnit fólie na dodací délku

Pokud má fólie, vložená při kreslení, nejprve libovolnou délku, lze ji nyní dodatečně změnit na dodací délku. Stačí pouze zadat délku a specifikovat konec fólie, který se má prodloužit nebo zkrátit.

New grips for many ATHENA objectsNové úchopy pro mnoho ATHENA objektů

ATHENA objekty jako plech, fólie a izolace jsou nyní vybaveny komfortními úchopy, které byly dosud vyhrazeny pro polylinie. ATHENA objekty lze upravovat rychleji a snadněji, změny obrysů jsou ještě jednodušší pouhým najetím kurzoru: Přidat/odstranit vrcholový bod, protáhnout, konvertovat na oblouk.

Extended ERP exportRozšířený ERP export

Zatímco dříve bylo možné exportovat pro ERP programy pouze 3D tyče a výplně, nyní je to možné u všech ATHENA objektů. Objekty se pohodlně shromažďují v prohlížeči projektů a pak se přenesou do E-R-Plus, například pro požadavek na materiál.

Revised ATHENA sheet processingZpracování plechů

Zpracování plechů ATHENA bylo přepracováno:

 • Ohyby lze umístit ke stávajícím ohybům i bočně a vytvoření spojů na sousedních plochách jiných ohybů se nastaví automaticky.

SAT výstup byl přepracován (důležité pro strojový výstup).

Sheet metal section as 2D+ objectŘez plechem jako 2D+ objekt

Rodina ATHENA objektů 2D+ se rozrostla o řez plechem. Opracování lze nyní přiřadit i k řezům plechů a pak je vyhodnotit, kromě toho je lze promítat pomocí příkazu „Projekce objektu“.

Projections of ATHENA sheet metal sectionsProjekce řezů plechem

Jako nová funkce bylo přidáno vytvoření inteligentních projekcí řezů plechem. Stejně jako u dosavadních možností projekce pro normované prvky nebo základní polotovary, je možné projekcím řezů plechem přiřadit opracování a lze je protáhnout nebo ořezat. Nyní je možná také správa řezů plechem v knihovnách.

Erweiterte Darstellung bei den ATHENA-StabprojektionenProjekce tyčí

Projekce zpracovaných tyčí získaly rozšířené zobrazení. Pokud se tyč například ořízne, zobrazí se nově vzniklý obrys automaticky i v ostatních promítaných pohledech.

ATHENA extrusions applied to bar projectionsProjekce tyčí s extruzemi

Stejně jako zpracování lze nyní na projekce tyčí aplikovat také ATHENA extruze.

The new function “Break bar”Přerušit tyč

Pro dělení tyčí byla přidána nová funkce „Přerušit tyč“. Zadáním bodů a volitelným zadáním rozměru mezery lze na tyče aplikovat přerušení ana spoje lze umístit konstrukční sestavy spojů.

New sealing method "Sealing tape"Těsnicí šňůra

Jako nový způsob zatmelení byla přidána těsnicí šňůra.

Increased speed through simplified outlinesZvýšení rychlosti díky zjednodušeným obrysům

Pro zvýšení 3D výkonu lze u plechů, základních polotovarů a normovaných profilů aktivovat automaticky generovaný zjednodušený obrys. Obrysy se zaoblením jsou výpočetně velmi náročné a při navigaci ve stínovaných režimech mohou způsobit problémy s rychlostí. Nová funkce zobrazuje zaoblení jako rohy a zajišťuje plynulejší práci díky výslednému zvýšení rychlosti.

Two-dimensional component drawings of assembliesVýpis konstrukční sestava

Tímto novým příkazem lze automaticky vygenerovat dvourozměrné výkresy konstrukčních prvků sestav, včetně popisu a kompletního kótování. Příkaz funguje jako známé příkazy „Výpis tyč“ a „Výpis výplň“.

Saving several infills in 2D as separate DWGPřehled výplně

Jako 2D výkresy lze nyní uložit více výplní do přehledu jako samostatná DWG.

Další inovace

 • Oblíbené položky lze v dialogovém okně třídit abecedně nebo podle frekvence použití.
 • Popisné texty vedení mohou být velkými písmeny.
 • Více dialogových oken bylo převedeno do nového formátu pro rychlejší a snadnější manipulaci:
  • Trasování
  • Konstrukční pomůcky
  • Vlastnosti tyče
  • Přiřadit označení
  • Projekce řezu plechem
 • Faktory šraf materiálů a příkazová tlačítka jsou teď stejná, u tlačítek je použita hladina, která je přiřazena k příslušné šrafě.
 • Při ukládání ATHENA objektů nabídne ATHENA jako aktuální místo uložení dříve vybranou složku.
 • K příkazu AutoCAD „Exportovat layout“ přidá ATHENA různé možnosti.
 • U výplní bylo spojení okrajů „Thermix“ rozděleno na „Thermix TX Pro“ a „Thermix Low Psi“.
 • V případě ručně vytvořených trasování lze vyhledávat a nahrazovat textové komponenty, které se ve výkresu vyskytují vícekrát, například nahradit „A“ za „B“.
 • Byly přidány nové normované prvky:
  • Různé šrouby Reisser
  • Navařovací čepy Soyer
  • Šroubové kotvy SFS
  • Nýtovací matice Titgemeyer
  • Podložky pro zapuštěné šrouby
  • U-profil BS EN 10365
 • Kompletní jsou nyní: americké normované profily AISC, hmoždinky a šrouby EJOT, šrouby PMJ, hmoždinky a šrouby Fischer, kotvy Hilti a hmoždinky MKT, Powers, Spit, Upat a Würth.
 • Nýty jsou nyní rozděleny na plné nýty, trhací nýty a nýtovací matice.
 • Ocelové válcované profily jsou rozděleny na evropské, anglické, čínské, ruské a americké profily.
 • U kompozitních desek byl přidán sortiment STAC.
 • U profilových plechů byl přidán sortiment Romanowski.
 • Funkce „Posunout pomocnou čáru“ nyní nabízí volbu „Meziprostory“ s možností zadání několika vzdáleností, oddělených čárkami.
 • „Možnosti ATHENA“ byly rozšířeny:
  • Nové modální vyskakovací okno „Projekt“
  • U modálního vyskakovacího okna „Umístění“ byly doplněny další objekty, které mohou být zobrazeny v kusovnících
  • Nová specifikace popisu velkými písmeny buď obecně použitelná, nebo pouze pro aktuální výkres.
  • Nové modální vyskakovací okno pro nastavení layoutu exportu
 • Čísla pozic včetně předpony lze nyní měnit i v prohlížeči projektu.
 • Nová funkce „Kontrola výrobků“ zkontroluje čísla výrobků u prvků, které byly přiřazeny k zakázce, zda se shodují a případně je porovná.
 • Průřezy svarů jsou nyní v prohlížeči projektu vyhodnocovány stejně jako ostatní ATHENA objekty. Mohou obdržet číslo pozice a popis odpovídající vyhodnocení a mohou být zahrnuty i do kusovníků.
 • Příkaz „Opracování použít výplň“ lze nyní použít na několik výplní současně.
 • Nový, volitelně prodávaný modul „Export eluCAD“ jako náhrada za „Export NCW“ s možností výstupu souborů 3DECW z prohlížeče projektuslouží k ovládání stroje.
 • „Režimy zobrazení“: nová možnost samostatného zobrazení opracování pro rozpoznání chybného umístění.
 • „Projekce 3D model“: nová funkce pro generování explodovaných (rozpadlých do součástí) výkresů.
 • Možnost importu horizontálních nebo vertikálních řezů okenního nebo fasádního prvku z LogiKal včetně kování a připojení k okolní konstrukci.
 • Přenos profilů ATHENA do LogiKal jako počítané díly, u 3D modelů se přenesou také čísla pozic, aby bylo možné přiřazení k modelu v CAD.
 • Po importu z LogiKal se zobrazí kování v pohledech prvků LogiKal.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář