ATHENA 2018 – Výrazné usnadnění každodenního konstruování

Rozsáhlé výkresy bezpečně pod kontrolou

Rychlá správa a hledání objektů, snadné a pohodlné generování kusovníků – k tomu je určen nový prohlížeč projektů, jedinečný nástroj v ATHENA 2018. Nyní doplněna o nové funkce, které šetří čas při konstruování  a kótování. Výsledkem je balíček pro profesionální práci jak v 2D tak i v 3D.

ATHENA - Prohlížeč projektůProhlížeč projektů

Nový prohlížeč projektů ATHENA je výkonným nástrojem pro tvorbu kusovníků, třídění, správu projektů a hledání 2D a 3D objektů ve výkresech. Lze aplikovat na všechny ATHENA objekty, AutoCAD bloky, AutoCAD tělesa a negrafické objekty.

Objekty se z výkresu převezmou do prohlížeče projektů kliknutím nebo označením a mohou být ihned zařazeny do stromové struktury zakázky a/nebo dílčí části. Prostorové informace 2D objektů zavedené s aplikací ATHENA 2D+, např. délka nebo hloubka, jsou přitom zohledněny.

Prohlížeč projektů značně zjednodušuje generování seznamů prvků 2D výkresů. Jestliže bylo doposud v oblasti objektů často nutné vytvářet seznamy prvků ručně, například v aplikaci Excel, nyní umožňuje prohlížeč projektů rychlé a efektivní generování kusovníků se shromážděnými informacemi, například o tyčích (profilech), sklech, konstrukčních sestavách, plechách, potrubích nebo volných pozicích. Při generování seznamů lze stejné prvky rozpoznat a sloučit.

Aby bylo možno konkrétní prvky rychle a snadno najít, lze na ně v seznamu kliknout a na výkresu se zvýrazní.

Dobrým příkladem použití prohlížeče projektů je detail nakreslený v 2D, například horizontální připojení na stěnu. Několika kliknutími dokáže prohlížeč projektů převzít a vypsat všechny požadované objekty, například profily, izolace, fólie, šrouby, hmoždinky a další drobné díly. Ty pak lze editovat a generovat jako libovolné seznamy. Kromě toho mohou být díly automaticky přeneseny do systému ERP (ERPlus®).

ATHENA - Zpracování plechuZpracování plechu

Plechový modul aplikace ATHENA je rozšířen o tři nové funkce:

 • Ohyby lze nyní umístit ke stávajícím ohybům i bočně, takže jsou možné například rohové ohyby plechů.
 • Plechy lze nyní vydat také jako SAT model. Tento formát je velmi důležitý pro vlastní výrobu plechů.
 • Plechy zpracované v ATHENA jsou nyní kompatibilní s BIM, mohou být uloženy jednotlivě nebo jako součást 3D modelu ve formátu IFC a přeneseny např. do Revit®.

IFC výstup (BIM): Nyní také objemová tělesa AutoCAD

Nyní lze do projektu převzít také objemová tělesa AutoCAD a exportovat ve formátu IFC.

ATHENA - Rozhraní ERPlusRozhraní ERPlus

Během konstruování v aplikaci ATHENA mohou nyní uživatelé ERPlus® při výběru prvků ATHENA (například normované prvky) provádět vyhledávání artiklů v databázi artiklů ERPlus® a převzít čísla artiklů. Takto jsou porovnány databáze, která jsou pak v aplikaci ATHENA a ERPlus® vždy ve stejném stavu.

ATHENA - Průřez sváruPrůřez sváru

Nový příkaz „Průřez sváru“ vytvoří inteligentní objekt aplikace ATHENA, který lze následně editovat pomocí úchopů nebo dvojitým kliknutím.

ATHENA - Uspořádat náhledová oknaUspořádat náhledová okna

Funkce „Uspořádat náhledová okna“ byla rozšířena o možnost uspořádání náhledových oken různých velikostí s variabilní výškou a šířkou. Náhledová okna lze nyní také synchronizovat, takže s posunutím vyznačení náhledového okna se automaticky změní také obsah v příslušné tiskové oblasti.

ATHENA - Členění rastrůČlenění rastrů

Obrysy vygenerované příkazem „Členění rastrů“ jsou nyní výplňovými objekty aplikace ATHENA, které lze použít pro generování skel a panelů s libovolným počtem vrstev. Vygenerované objekty jsou vhodné pro vyhodnocení jako výkresy jednotlivých prvků a seznamy a mohou být také převedeny na 3D objekty.

ATHENA - IzolaceIzolace

Příkaz „Izolace“ byl rozšířen o konstrukční metodu „Lomená čára“, která umožňuje pokládku izolace podél lomené čáry, podobně jako u funkce „Stěna“ v aplikaci ATHENA. V průběhu procesu lze také vybírat existující izolace lomených čar, čáry, polyčáry nebo oblouky, po kterých má probíhat pokládaná izolace. Izolace položené touto metodou lze také dělit a spojovat.

ATHENA - Profilovaný plechProfilovaný plech

Plech vygenerovaný příkazem „Profilovaný plech“, se nyní skládá z více dílčích plechů, už není sloučeným objektem, ale každý dílčí plech je ve své dodané velikosti samostatným objektem. Celkový plech lze pomocí úchopů prodloužit nebo zkrátit a bude přidáno nebo odstraněno tolik dílčích plechů, kolik se do nového výsledného úseku vejde.

Dále byly doplněny profilované plechy:

 • Panely Hösch
 • SAB: sendvič, kazeta, pyramidové profily, deskové profily, speciální profily
 • Laukien: zásuvné panely, krabicové panely, delta panely, tunelové panely, ploché panely, vroubkované panely, lamelové panely, překrývané panely, kompaktní překrývané panely, panely se stojatou drážkou, upínací panely, obdélníkové panely, TT panely

ATHENA - Projektovat 3D modelProjektovat 3D model

Nový příkaz „Projektovat 3D model“ umožňuje vytvořit dvojrozměrné zobrazení aktuálního zobrazení 3D modelu ATHENA prostřednictvím projekce. Projektovat lze všechny objekty 3D modelu nebo pouze vybrané.

Volitelně lze k 2D standardnímu zobrazení vygenerovat i projekci jako explodovaný výkres. Pro 2D zobrazení je navíc k dispozici automatický popis podle polohy nebo označení.

Další inovace:

 • Díky novému setupu lze aplikaci ATHENA instalovat nejen v AutoCAD, AutoCAD Architecture a AutoCAD Mechanical, ale také v AutoCAD Advance Steel.
 • Při otáčení nebo přesouvání objektu se nyní posouvají také kóty, pokud bylo kótování provedeno příkazem „Kótování objektu“ (také objekty AutoCAD). Objekt se tedy otáčí nebo přesouvá i se svým kótováním.
 • Provedení středových čar ATHENA objektů (normované prvky, ^polotovary, vyvrtané otvory atd.) nyní odpovídá provedení, které bylo vytvořeno pomocí funkce „Středové čáry“ v aplikaci ATHENA. V souladu s normou se čárové segmenty čerchovaných osových čar vždy protínají ve středu, superpozice bodů je potlačena.
 • Nový příkaz „Vybrat stejné objekty“: Kliknutím na objekt lze vybrat všechny stejné 2D objekty ve výkresu. To platí pro 2D řezy z tyčových konstrukčních sestav, 2D výplně, normované prvky, základní profily a bloky AutoCAD.
 • Nový příkaz „Vyměnit objekty“: Vícenásobná výměna 2D výkresových objektů. Platí pro 2D řezy z tyčových konstrukčních sestav, 2D výplně, standardní prvky, základní profily a bloky AutoCAD.
 • Nový příkaz „Otočit a zobrazit skrytě“: Vybere se objekt a po zadání úhlu kolem bodu otáčení se zkopíruje, kopie se pak nachází ve vrstvě pro skryté čáry. Vhodné například pro zobrazení šířky otevření oken nebo dveří.
 • Objekty ATHENA 2D+ byly rozšířeny: Vymezení a těsnění.
 • Do knihovny normovaných prvků byly přidány: Vrtací šrouby s čočkovou hlavou s torxem dle DIN 7505 M, SPAX šrouby s trubkovou hlavou, HUS3-I 6 šroubová kotva s vnitřním závitem M8/M10, HUS3-I Flex 6 šroubová kotva s vnitřním závitem.
 • Nový příkaz „Pomocná čára na ose Z“ pro nastavení pomocné čáry ve směru osy Z pomocí zadaného bodu.
 • Nový příkaz „Průsečík roviny/přímky“ pro nalezení bodu dotyku přímky s rovinou.
 • Příkaz „Rozdělit objekty“ nyní může rozdělit i 3D tyče.
 • Nový příkaz „Oddělit asociační kódování objektů“ pro zachování kótování při změnách objektů.
 • Funkce kusovníku „Seznam tyčí“ a „Seznam výplní“ nyní nabízejí možnost vynechat aktualizaci označení, což ušetří spoustu času, pokud nedošlo k žádným významným změnám.
 • Nový příkaz „Změnit směr tyče“ pro obrácení směru více tyčí, aby se asymetrické tyčové konstrukční sestavy správně srovnaly.
 • Nový příkaz „Oddělit pozice/označení“ pro oddělení údajů zakázek od objektů.
 • Nový příkaz „Úhel ploch zadáním bodů“ pro určení úhlu mezi dvěma plochami, s kótováním úhlu.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář