3D software speciálně pro zpracovatele kovových a fasádních konstrukcí

Ještě nikdy nebylo projektování 3D-fasádních konstrukcí tak snadné jako je nyní. Je možné rychle a jednoduše zhotovit šikmé polygonální fasády, pyramidy, prosklené střechy, arkýře a jiné složité geometrie.

Jako základ pro vytvoření rozsáhlých 3D konstrukcí slouží osový model, na jehož osách mohou být osazeny jednotlivé profily nebo celé skupiny profilů. Jednoduchou funkcí lze provést analýzu osového modelu, její pomocí lze také definovat vnější stranu. ATHENA následně rozezná všechny úhly, veličiny pole a zarovnání v osovém modelu. Při použití vlastních sestav pak může konstruktér dosáhnout vysoké úrovně automatizace, například neuvěřitelně rychle vytvořit fasádu na principu sloup – příčka se všemi přířezy.

Pomocí několika málo pracovních kroků lze opatřit osový model kompletně skupinami profilů včet. spojovníků a malých prvků, rozstřihnout uzly, výplně, nastavit výplně jako např. skla nebo panely a generovat výrobní výkresy, resp. kusovníky. Existuje také možnost přiřazení konstrukčních sestav ve formě spojovníků, vrtání nebo ostatních prvků, resp. zpracování ke skupinám profilů, které ATHENA může automaticky přenést do spojování profilů v 3D konstrukcích a vyhodnotit.

Funkčnost využití programu ATHENA-3D je založena především na kompletní konstrukci prostorových fasád a přípravě pro výrobu. Jsou k dispozici rozhraní pro předání k výstupům do systémů kalkulace a ERP/PPS. Nově je nyní volitelný výstup NC-X nebo SAT pro výrobu.

Některé funkce 3D kreslicího programu jako příklad:

Vytvoření konstrukční sestavy

3d-manager-en-thumbDialogová nabídka umožňuje sestavení více prvků, např. příčník s těsněním, izolátorem a krycím profilem, do sestavy. Stavební prvky v rámci jedné konstrukční sestavy mohou být změněny nebo jinak přiřazeny. Stavební prvky lze otáčet a zrcadlit a lze posouvat body vložení.

Výplň

3d-fuellung-en-thumbJe možné vytváření libovolných výplní, které se mohou skládat z různých vrstev, např. z panelů. Tyto výplně se přiřazují pomocí libovolně definovatelných shod mezních objektů, jako například sloupků a západek. Jsou možná i vícevrstvá skla.

Výrobní výkresy

3d-profilauszug-en-thumbPodle provedení automatických řezů profilů (např. profilované nebo zkosené) lze vytvářet ukázky profilů. 2D výrobní výkres s profily s délkami, úhly, zpracováním, čísly prvků a údaji zakázek jsou vytvářeny automaticky kompletně okótované.

Vytvoření kusovníku

Z 3D konstrukcí lze vytvářet kusovníky použitých prvků. Přitom mohou být generovány seznamy tyčí s údaji o profilech s řeznými údaji a seznamy prvků výplní. Seznamy jsou připravovány pro Microsoft Excel a obsahují kromě profilů, plechů a skel také všechny malé prvky, např. svorníky a šrouby.

Zjednodušené vyobrazení

Profily mohou být podle zadání zobrazeny detailně nebo zjednodušeně. Jsou čtyři různé stupně zobrazení. Při nejjednoduším zobrazení se zmenší 15x velikost souboru a odpovídajícím způsobem se zrychlí zpracování.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář