Kreslení, plánování, konstrukce – pro výrobce kovových a fasádních konstrukcí

V běžném pracovním dni konstruktéra převažují řešení klasických dvojrozměrných konstrukcí – vykreslování pohledů, provedení řezů, vytvoření detailů, vyhotovení výrobních podkladů. Kdo zde optimalizuje pracovní postup pomocí speciálního softwarového řešení, zvýší nejen produktivitu, ale i kvalitu výsledku.

Početné rutiny usnadní kreslení, např. panelů, izolací, fólií, svarů, řezů plechy nebo skly. Přehledná dialogová okna se dotazují na důležité informace a s pomůckami pro umístění se objekt pohodlně osadí na svoje místo ve výkresu.

Mnoho knihoven, většinou již dobře naplněných a neustále se rozšiřujících, poskytuje potěšení při vkládání objektů do výkresu: např. systémy profilů, normové prvky nebo šrouby a jiné drobné prvky. Jsou k dispozici rovněž různé mezinárodní normy.

ATHENA je rovněž přátelská při kótování: Navíc k funkcím kótování AutoCAD existují efektivní řetězová kótování, plně automatická kótování objektů, výškové kótování – a přerušované kótování, které se realizuje i přes náhledová okna layoutů a při změnách geometrie je asociativně propojeno.

Všechny ATHENA-objekty jsou ARX-objekty, což umožňuje jejich editování pomocí dvojkliku. Popis objektu je při změně rozměrů automaticky upraven.

Plánování řezu:

ATHENA - Plánování řezuPropracované rutiny usnadňují vkládání normovaných prvků, příčných řezů plechem, těsnicího materiálu nebo tepelné izolace. Lze pohodlné vkládat výplně, například skla nebo panely. Popis prvků nebo vedení se při změnách přizpůsobí.

Další funkce jako příklad:

Šroubové spoje:

ATHENA - Šroubové spojeRutina pro rychlou tvorbu a změnu šroubových spojů vytvořených z více ATHENA prvků (např. šroub, podložka, matice, otvor). Nejčastěji používané šroubové spoje lze uložit do knihoven a jsou tak rychle opět použitelné.

Profilovaný plech:

ATHENA - Profilovaný plechGenerátor profilovaných plechů umožňuje rychlé vložení trapézových nebo vlnitých plechů od různých výrobců. Parametry plechu jsou nastaveny v dialogovém okně.

Náhledy fasád:

ATHENA - Náhledy fasádATHENA nabízí několik příkazů k vytvoření oken, dveří a náhledů fasád. Ty mohou být pohodlně vytvořeny a následně obloženy profily a výplněmi.

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář