Upgrade APOLLON 2023

Ve verzi 2023 se APOLLON prezentuje s rozšířenou funkčností a optimalizovaným ovládáním. Pokud navrhujete obzvlášť rozsáhlé fasády, je nyní práce ještě snazší a bezpečnější díky novému rozpoznávání identických prvků a novým funkcím pro větší přehled a kontrolu.

Fasáda

Nový dialog „Fasáda“ usnadňuje přiřazení prvků na povrch budovy v příslušném modelu APOLLON. Získáte obzvlášť přehledné zobrazení průčelí budovy nebo celé budovy, což zaručuje, že nezapomenete na žádný prvek. Již vytvořený prvek můžete přenášet na další plochy a objekty APOLLON se potom automaticky znovu přepočítají. Další prvky lze vytvořit samostatně nebo s propojením a pro tyče máte k dispozici možnosti „Výplň“, „Definice tyče“ nebo „Základní prvek“. Objekty můžete kdykoli změnit a provést tak dodatečné určení fiktivních tyčí. Pomocí těchto funkcí ušetříte hodně času a námahy

Tagging (Rozpoznání stejných prvků)

Identické tyče a výplně ve vašem modelu APOLLON lze nyní zjistit pomocí nového rozpoznání stejných prvků. Společně s rozpoznáváním stejných prvků Inventor tak vytvoříte mnohem kompaktnější seznam součástí. Export APOLLON CNC využívá také rozpoznané stejné prvky, takže každý díl nemusí být počítán zvlášť.

Přířez profilu

Dialog pro přířez profilu byl dále optimalizován jako základní součást systému APOLLON. Optická přizpůsobení s novou grafikou a přejmenováním podřízeného dialogu „Zářez“ na „Opracování“ dále činí dialog srozumitelnější. Funkčně získal příkaz možnosti zadání hloubky pro každý jednotlivý zářez.

Výplně

Byly rozšířeny funkce pro vkládání výplní. Při vytváření výplně to již není jedna pevná jednotka jako dosud, ale výplň se skládá z vrstev, které můžete jednotlivě určit. Díky tomu máte například možnost dodatečně vyměnit vnitřní sklo z plaveného skla za vrstvené bezpečnostní sklo. Dále byly přidány nové typy výplní a nyní můžete přiřadit výplním názvy a čísla položek.

Možnosti zadávání přímo na objektu

Novým příkazem „Volné zarovnání“ můžete nyní přímo na tyči měnit jeho relativní polohu posunutím nebo otočením.

Výkres jednotlivých dílů

Automatické vytváření výkresů jednotlivých prvků nyní podporuje také úsporné zobrazení s přerušením.

Další inovace

 • Rozšíření u centra obsahu profilů:
  • Import součástí, definicí a adresářů z dalších databází.
  • Kompatibilita v palcích v dialozích.
  • Při vložení konstrukčních sestav můžete nyní také použít vnořené bloky.
  • Zobrazí se definice tyčí z podadresářů.
 • Nové funkce pro změnu tyčí nebo výplní:
  • Nové přiřazení tyčí a výplní.
  • Spojování tyčí a výplní.
 • Většinu příkazů lze nyní použít také v takzvaném „Vloženém režimu“ k úpravě modelu z nadřazené konstrukční skupiny bez jeho explicitního otevření.
 • Parametry dialogu lze nyní ukládat, např. pro uložení a opětovné načtení přířezu profilu příslušných tříd pro speciální kombinaci profilů.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář