Upgrade APOLLON 2022.2

APOLLON roste a prospívá – přibyly nové funkce, byla provedena různá rozšíření a optimalizace. Nový filtr viditelnosti pomáhá při kontrole složitých konstrukcí a také je po ruce při výběru a výstupu prvků. Rozšířená funkčnost pro zpracování tyčí a nyní v něm obsažená rozsáhlá knihovna standardních dílů, pozvedávají systém APOLLON na vyšší úroveň.

Nová úvodní obrazovka

Systém APOLLON vás v nové verzi přivítá přehlednou úvodní obrazovkou. Podle vybraného adresáře projektu se zobrazí poslední dokumenty. Vybrat můžete mezi grafickým zobrazením a zobrazením ve formátu seznamu. Pro rychlejší přístup a dostupnost nápovědy a podpory jsou vlevo implementovány různé přímé odkazy. Přímý přístup je možný také k e-learningovému portálu firmy CAD-PLAN.

Více zářezů/obrábění na jednu tyč

V dialogu APOLLON „Bar cutting“ je nyní možné přiřadit najednou jedné definici tyče více zářezů, popřípadě obrábění, které jsou převzaty a použity z příslušného bloku. Kromě toho již není zadání rozměru mezery omezeno na jednu hodnotu pro všechny strany, ale pro každou stranu lze v případě potřeby zadat rozměr mezery zvlášť.

Rozdělení tyče

Příkaz „Divide Bar“ byl rozšířen o možnost přidat mezeru na rozděleních. Rozměr mezery a vzdálenost k dělicí rovině lze zadat samostatně pro každou třídu tyče.

Výkres jednotlivých dílů

Nová funkce „Single Part Drawing“ umožňuje obzvlášť komfortní výstup jednotlivých výkresů dílů modelu APOLLON, buď jako DWG nebo IDW. Možnosti pro výběr velikosti listu a orientace textového pole jsou k dispozici pro jednotlivé výkresy dílů, do textového pole se automaticky zadávají všechny informace vztahující se k jednotlivému dílu, zbývá pouze provést kótování a označení.

Všechny části modelu lze vydat v jednom kroku nebo jen výběr částí pomocí filtru viditelnosti APOLLON. Výběr jednotlivých výkresů dílů lze také dodatečně rozšířit nebo zmenšit.

Filtr viditelnosti

Pomocí filtru viditelnosti APOLLON lze skrýt části konstrukce, například pro kontrolu řezu, aby se zobrazil sloupek se všemi jeho jednotlivými částmi izolovanými v konstrukci sloupek-příčka. Filtr viditelnosti lze ale také použít k omezení výstupu na určité díly, jako např. u nové funkce „Single Part Drawing“ nebo u exportu CNC. Viditelnost je regulována výběrem komponent na modelu nebo pomocí komfortního dialogového okna.

Normovaná data profilu

Rozsáhlá knihovna výrobců a normovaných dílů ze systému ATHENA je nyní k dispozici také v systému APOLLON. Normované díly se používají podobně jako polotovary, v dialogovém okně jsou navíc funkce filtrování různých norem a funkce vyhledávání. Lze zadat vlastní čísla položek a pro standardní díly lze použít novou funkci pro porovnání čísel položek. Dále se v dialogovém okně nabízí několik možností pro vložení, např.výběr konkrétního povrchu osového modelu a zadání konkrétní polohy.

Export CNC

Funkce exportu CNC do systému APOLLON byla rozšířena. Výběr dílů k exportu lze nyní provést pomocí filtru viditelnosti, také v kombinaci s předchozím výběrem pomocí materiálu. 3dCW byl přidán do CamQuix jako exportní formát CNC.

Editace profilových obrysů (komponentů)

Profily z databáze APOLLON lze nyní exportovat a upravovat v Profile Content Center. Pokud je profil již nainstalován v modelu, lze jej exportovat jako blok a po zpracování uložit jako nový objekt do databáze. Profil, který ještě nebyl nainstalován, lze exportovat jako blok, upravit a uložit zpět přímo do databáze, takže je pak k dispozici jako upravený profil.

Kontrola obrysů

Nová funkce „Check Outlines“ usnadňuje kontrolu úplnosti nakreslených obrysů. Kontroluje se platnost obrysových dat, např. zda jsou skutečně uzavřeny a zda existují řezané obrysy nebo zářezy.

Třídy přířezu

Vedle standardních tříd přířezu lze do systému APOLLON nyní vložit třídy definované uživatelem. Třídy přířezu jsou nově vkládány a spravovány v přehledném dialogovém okně.

Aktualizace prvků napříč sestavami

Systém APOLLON nyní může provést aktualizaci napříč sestavami. Pokud se změní parametry celé sestavy, není již nutné aktualizovat každý prvek samostatně, ale změny lze aplikovat na všechny prvky sestavy jediným kliknutím pomocí příkazu „Update Element“.

Další změny

  • Nový databázový formát .pdlx pro šifrování a kompresi databáze
  • Kontrola aktualizace programu při každém spuštění programu, signalizována bublinou s textem. Podrobné informace o aktualizaci a stahování aktualizace naleznete v informacích o produktu APOLLON
  • Uživatelské rozhraní nyní také v tmavém barevném schématu
  • Informace o produktu lze pro účely podpory kopírovat do schránky jedním kliknutím
  • Čísla položek pro komponenty lze kontrolovat z hlediska redundance a porovnávat, např. pro převod do ERP systému
  • Ruční výměna materiálu u vícenásobných spojovacích dílů je nyní možná
  • Vylepšená analýza bodu řezu (čáry s malou délkou jsou odstraněny)
  • Import profilu: Výšku těsnění lze snímat v záporné hodnotě Y
  • Úpravy v obsahovém centru profilů nyní umožňují následné úpravy všech vlastností.
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář