APOLLON – plně parametrický software pro 3D CAD/modelování pro strojírenství a fasádní konstrukce.

APOLLON je plně parametrický software pro 3D CAD/modelování pro konstrukci ve strojírenství a fasádní technice. Fasády konstrukce sloupek-příčník, fasády z prvků nebo volně navržené – s APOLLONEM je možné všechno. Pokrývá kroky od konstrukce modelu až po výrobní výkresy, kusovníky a výstupy CNC pro stroje. APOLLON je jako „samostatný“ produkt ideálním doplňkem k programu ATHENA a obsahuje jako základ Autodesk Inventor®.

Fasády lze zpravidla velmi snadno a efektivně konstruovat pomocí programu ATHENA (CAD software pro konstrukci fasád na základě AutoCAD®). Řezy ve 2D, vytváření modelů ve 3D – s programem ATHENA to je možné velmi jednoduše a efektivně.

Jestliže je projekt fasády přesto velmi komplexní a s velkým počtem variant, může být plně parametrický software velmi vhodný. V tomto případě je k dispozici program APOLLON. S tímto produktem jako ideálním doplňkem k programu ATHENA je možné parametrické 3D modelování fasád nebo fasádních prvků.

APOLLON je nezávislý na profilovém systému, ale neobsahuje žádná kmenová data profilů, kromě malé databáze příkladů. Kmenová data profilů jsou vytvářena jako data projektu v průběhu konstrukce. Přednost: Změny dat profilů, například z důvodu statických požadavků, lze provádět velmi snadno. Kmenová data tak rostou s časem.

Později k tomu přibudou rozhraní ke kmenovým datům profilů od poskytovatelů na trhu.

 

WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář