APOLLON 2022 – První aktualizace, výrazný posun ve vývoji

Poté, co se APOLLON dokázal úspěšně osvědčit v běžném konstrukčním prostředí již v první verzi, nabízí nyní aktualizace na verzi 2022 mnoho praktických novinek. Naše nápady pro chytré konstruování a cenná zpětná vazba od uživatelů systému APOLLON přinesly do aktualizace nové nástroje, mnoho rozšíření a významná vylepšení.

Vytváření a správa vlastních profilových řad, vkládání objektů na model, aplikace zpracování: Tvrdě jsme pracovali na tom, aby bylo parametrické konstruování ještě pohodlnější a jednodušší.

Joint Content Center (databáze normovaných prvků)

Nové „Joint Content Center“ je centrálním řídicím bodem pro správu a výběr spojovacích dílů. Téměř všechny spojovací díly z databáze normovaných dílů jsou k dispozici jako 3D data, čísla položek pro díly lze libovolně přiřazovat.

Spojovací prvky mohou být umístěny kdekoliv v prostoru nebo s možností jejich zarovnání k hranám objektu nebo povrchu. Pokud byla vybrána možnost zarovnání, spojovací prvek visí na kurzoru, lze jej umístit na jakoukoliv hranu objektu v modelu a přebírá přitom jeho zarovnání. Potom lze díl volně posunovat a lze jej dále zpracovat pomocí funkcí Inventoru, jako například „Přidat závislost“.

Přidání polotovarů

Nový příkaz systému APOLLON „Insert semi-finished products“ slouží k vytváření, správě a vkládání polotovarů, popřípadě normovaných dílů.

Příkaz poskytuje nástroje pro vytvoření vlastní databáze polotovarů. Základem pro tuto funkci jsou volně parametrizované profily v deseti různých provedeních, které lze vybrat pomocí rozbalovací nabídky. Polotovary, které jste sami vytvořili, získají při uložení tyto hodnoty: Typ profilu, označení, číslo položky a materiál.

Na model se polotovary umísťují pomocí tří možností známých již z definic tyčí APOLLON, navíc byl přidán výběr povrchu, který umožňuje zahájit extrudaci na libovolných površích, např. na povrchu objektu nebo na pracovní rovině. Průřez polotovaru lze interaktivně roztáhnout až do další oblasti také zadáním délky dráhy.

Přířez tyče: Zářez podle obrysu

Dialogové okno „Bar cutting“ byl zrevidováno. Třídy přířezu jsou nyní označeny symboly jako venkovní nebo vnitřní a lze je také třídit podle této vlastnosti. Další symbol zobrazuje, zda má třída zářez.

Vytváření zářezů se nyní provádí pomocí zadání tří hodnot. Pomocí „Axis to notch“ je definována hloubka zářezu na styčné tyči, pomocí „Axis to profile“ je definováno prodloužení styčné tyče. A mezera procházející kolem obrysu zářezu je určena zadáním rozměru mezery.

Pro plynulou práci je k dispozici funkce náhledu a rozbalovací nabídka pro výběr tyče při více možnostech.

Rozdělení tyče

Nový příkaz systému APOLLON „Divide bar“ umožňuje rozdělit jednu nebo více tyčí s vlastními povrchy a objekty nebo v pracovní rovině. Pro každou třídu tyče lze definovat vlastní hodnotu v plusové nebo minusové oblasti. Řez se provádí vždy kolmo k ose tyče, u šikmých dělicích rovin se tyč rozděluje v průsečíku dělicí roviny a osy profilu.

U přířezu profilu lze nyní realizovat automatické rozdělení, například v této situaci: Příčník s dvěma těsněními odděluje těsnění na průběžném sloupku, podle toho je v seznamu uvedeno rozdělení tohoto těsnění.

Různé upínací tloušťky pro každé pole

V systému APOLLON mohou nyní modely mít různé tloušťky výplně pro každé pole. Pro tloušťky výplně jsou definovány upínací oblasti, které systém APOLLON použije jako základ pro výpočet tloušťky těsnění a automatické přiřazení vhodného těsnění.

Systém APOLLON je zde odolný vůči chybám a akceptuje také výplně, které překračují upínací oblast, ale označuje je barevně.

Rovina řezu

Pomocí nového příkazu „Slice plane“ umožňuje APOLLON obrábění na obou koncích tyče. Definováním libovolného počtu rovin řezu pro každý konec jsou možné i složité přířezy, definice se pro každou třídu přířezu provádí v dialogovém okně

Změna objektů

Dosavadní příkazy „Modify bars“ a „Modify infills“ byly shrnuty do příkazu „Modify objects“, který se nyní používá také ke změně polotovarů. Při výběru více objektů je typ objektu vybrán v podmenu.

„Create a bar definition“: Přidání konstrukčních prvků

V dialogovém okně „Create bar definition“ je pro lepší přehlednost nabízeno současné přidání venkovního konstrukčního prvku a vnitřního konstrukčního prvku. Pro konstrukční prvky jsou na výběr tři možnosti:

 • „Static“ – Pevný objekt, který je vložen na střed a může obsahovat varianty.
 • „Dynamically centered“ – Vždy centrálně vložený pevný objekt, ale jeho varianty jsou dynamické nebo závisí na upínacích oblastech.
 • „Dynamic Left/Right“ – Má stejné vlastnosti jako možnost dynamicky centrovaný, ale je vložen dvakrát, aby byly generovány díly na obou stranách, systém provádí zrcadlení.

Kromě toho byla oblast pro zadávání vzdáleností opatřena samovysvětlující grafikou a tlačítky pro intuitivnější použití.

Kontextové menu „Transform“

V obsahovém centru profilů byly dříve jednotlivě vyvolávané příkazy „Rotate“, „Move“ a „Mirror“ shrnuty do jednoho příkazu „Transform“. Tyto tři dílčí příkazy jsou nabízeny jako možnosti na „Mini Toolbar“ a lze je také navzájem kombinovat, takže je možné profil současně přesouvat, otáčet a zrcadlit.

Třídění v „Profile Content Center“

Pokud jsou v „Obsahovém centru profilů“ otevřena okna, ve kterých jsou uvedeny profily, lze je nyní zobrazit seřazené podle názvu, položky nebo data.

Definovat konstrukční prvky: Definice barvy obrysu zářezu

Ve vlastnostech bloku byla přidána možnost přiřadit obrysu zářezu vlastní barvu. Také pomocným obrysům, například vztažným čarám a vloženým bodům, lze nyní přiřadit vlastní barvu.

Další změny

 • Přířezy tyčí u tříd bez partnera jsou nyní možné (osa s hodnotou).
 • Byl přidán příkaz „Remove processes“ pro rychlé vyčištění rovin řezu a částí tyče.
 • Dialogové okno s variantami: Byly přidány materiály.
 • Dialogové okno s variantami: lze vybrat další databázi pro uživatelem definované polotovary.
 • Zlepšení výkonu v analýze povrchu.
 • Nová struktura složek: Hlavní skupina ve složce / lištách projektu, výplně a spojovací prvky v podsložce.
 • Byly přidány nové šablony projektů pro Inventor 2021 a 2022.
 • Nyní je k dispozici online nápověda, ke které lze přistupovat přímo z libovolného příkazu.
 • Kontrola aktualizace/verze při spuštění systému APOLLON (bublina s textem).
WordPress Video Lightbox Plugin
Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář