Výsledky průzkumu CAD-PLAN jsou velmi potěšující!

Firma CAD-PLAN GmbH to chtěla vědět podrobněji a provedla průzkum* mezi zákazníky. Účastníky byly firmy zabývající se kovovými konstrukcemi, projekční kanceláře, konzultanti fasád a odborné a vysoké školy. Byli požádáni, aby odpověděli na různé otázky týkající se softwarových produktů, chování uživatelů a servisu. Cílem bylo získat více informací o využití a požadavcích na softwarové produkty, zejména na program ATHENA. Dále měla být ověřena spokojenost zákazníků, protože ta je základem dalšího úspěchu.

Z vyhodnocení vyplynulo, že technici pracují s programem ATHENA v průměru 5,81 hodin denně. To je dobrá hodnota, protože technici musí kromě konstruování dělat i jiné věci, například porady, návštěvy na stavbách a tak dále. Zajímavé byly i odpovědi na odhadovaný čas, který ATHENA ušetřila oproti AutoCADu pur. Ten je významný (viz níže). Někteří účastníci uvedli dokonce úsporu času 81 – 100 %!

Dále se potvrdilo, že nejintenzivněji se využívá 2D konstrukce, zpracování plechu a nástroje pro stavební fyziku a statiku, tedy nástroje pro každodenní plánování. CAD-PLAN také s potěšením konstatoval, že výsledky průzkumu ukázaly nárůst využití 3D oblasti. 3D funkce programu ATHENA využívají uživatelé stále častěji, a to i ve spojení s Building Information Modeling (BIM), který je považován za stále důležitější, zejména v zahraničí.

Podle vlastních prohlášení většina respondentů používá nejnovější verzi programu ATHENA. CAD-PLAN z toho vyvozuje, že roční aktualizace je uživateli dobře přijímána. Zdá se, že přepracované a nové funkce jsou hodnoceny jako praktické a jsou i rozsáhle využívány. V neposlední řadě byla jako velmi dobrá hodnocena spokojenost s prodejem, podporou a školeními. CAD-PLAN je tedy velmi spokojen a vysoce motivován k dalšímu zvyšování kvality služeb.

Zde je několik ukázkových otázek z průzkumu:

Jak vysoká je podle vás procentuální úspora času ušetřeného s programem ATHENA oproti AutoCAD pur?

Odhadovaná úspora času Podíl odpovědí
0-20 % 34,74 %
21-40 % 37,89 %
41-60 % 14,74 %
61-80 % 11,58 %
81-100 % 1,05 %

Jak jste vy a vaši kolegové spokojeni s programem ATHENA?

Známka Podíl odpovědí:
1 12,63 %
2 76,84 %
3 9,47 %
4 1,05 %
5 0 %
6 0 %

Další zajímavá hodnocení, která mohli respondenti uvést:

Spokojenost Známka
AutoCAD 2,40
Autodesk 2,76
ATHENA-Schulungen 2,06
ATHENA-Support 1,83

S nadprůměrnou účastí na průzkumu je CAD-PLAN GmbH velmi spokojena. Získané informace ukazují, že CAD-PLAN je na správné cestě, a měly by sloužit k dalšímu vývoji a údržbě softwarových produktů, zejména programu ATHENA, a optimalizaci podpory a nabídky školení.

Hlavní výhra, iPad Mini, byla pod dohledem vylosována ze všech účastníků průzkumu. Šťastným výhercem je pan Thomas Schmidt (Priedemann Fassadenberatung GmbH, Großbeeren). Blahopřejeme.

*Průzkum nebyl reprezentativní

18.04.2015

Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář