Rozhraní ATHENA NC-X – přenos do CNC stroje

ATHENA 2015 může být volitelně rozšířena o rozhraní ATHENA NC-X. Tento program umožňuje automatické generování NC dat z libovolných 3D profilů ATHENA. To je velmi zajímavé u profilů se zvláště složitým zpracováním, například u profilů Schifter.

Vaše výhody:

  • Přenos vygenerovaných NC dat do středisek pro zpracování profilů pomocí postprocesorů (např. EluCAD nebo PUMA)
  • Náročné manuální CNC programování odpadá

21.10.2015