ATHENA je pro budoucnost vybavena BIM

Spolkové ministerstvo školství a výzkumu reaguje projektem Průmysl 4.0 na zvyšující se individualizaci produktů. Abychom byli připraveni na budoucnost flexibilní výroby, existuje snaha o intenzivnější digitalizaci procesů s přidanou hodnotou, včetně zapojení zákazníků a obchodních partnerů. Pro tento účel má ATHENA rozhraní IFC. IFC je zkratka pro „Industry Foundation Classes“ a ve stavebnictví je standardem pro popis digitálních modelů budov, nazývaných také BIM (Building Information Modeling). Rozhraní umožňuje vyměňovat 3D modely fasád z programu ATHENA včetně dat specifických pro objednávku s takzvanými BIM programy, například Autodesk Revit, mimo jiné pro kontrolu kolizí s jinými pracemi.

 

03.06.2016

Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář