„BAU 2019“ v Mnichově

Veletrh BAU se pravidelně koná každé dva roky v Mnichově, a stejně tak pravidelně láme rekordy předchozích akcí. Nový rekord zajistilo 2 250 vystavovatelů, stejně jako 85 000 návštěvníků ze zahraničí.

Vysoký podíl zahraničních návštěvníků veletrhu může potvrdit také CAD-PLAN GmbH, která i v roce 2019 prezentovala na společném stánku s firmami Orgadata a T.A.Project nejnovější verze programů ATHENA, flixo a SJ MEPLA. Zahraničnímu publiku bylo poskytnuto simultánní tlumočení živých prezentací na pódiu CAD-PLAN do angličtiny. Přednášející Andreas Leistner a Philip Schwab nabídli zainteresovaným divákům zajímavý pohled na potenciál softwarových produktů CAD-PLAN a v současné době velmi oblíbené téma BIM.

Po teprve nedávno zavedených prezentacích na pódiu CAD-PLAN byl letošní novinkou odklon od pracovních stanic CAD, které byly již dlouho používány k prezentaci produktů. Při rychle rostoucím počtu zájemců bylo čím dál obtížnější věnovat jim dostatek času u pracovních stanic. Na veletrhu BAU 2019 byl tento problém vyřešen novým interaktivním prezentačním systémem s rozsáhlým videomateriálem. Veletržní tým CAD-PLAN mohl vést podstatně více rozhovorů a uspokojit potřeby individuálního poradenství.

Poradci CAD-PLAN si všimli velkého počtu prvních kontaktů a kvality kontaktů, tzn. kontaktů s osobami s rozhodovací pravomocí, u kterých se brzy očekává zakoupení programu ATHENA.

Kromě profesionálních a obchodních aspektů by se nemělo zapomínat ani na zábavu! Veletržní party, tradičně pořádaná třetí den na veletržním stánku, přispěla i letos k dobré náladě živou hudbou, občerstvením a nápoji. Při téměř 1 500 účastníků praskal stánek ve švech a byl to velmi úspěšný večer!

CAD-PLAN je se svou účastí na BAU 2019 velmi spokojen a již určuje kurz pro účast na veletrhu BAU 2021.

CAD-PLAN auf der BAU 2019 in München - 01

CAD-PLAN auf der BAU 2019 in München - 02BAU 2019 in München - 03BAU 2019 in München - 04

Vaše kontaktní osoba

Vaše kontaktní osoba:

CAD-PLAN Czechia
Jan Krutský
Tel.: +420-602-603-993
e-mail: krutsky@cad-plan.com

Hlavní sídlo CAD-PLAN
Tel.: +49-69-800-818-0 
e-mail: contact@cad-plan.com

Nebo použijte náš kontaktní formulář