Bine aţi venit la CAD-PLAN, ofertant de prestigiu de sisteme CAD pentru Construcţii metalice şi Tehnologia faţadelor.

Societatea CAD-PLAN a fost înfinţatǎ în anul 1989, din dorinţa punerii la dispoziţia proiectanţilor şi tehnicienilor din domeniul Construcţiilor metalice şi Tehnologia faţadelor, a unui sistem CAD, conceput special cerinţelor acestora. În cei 30 ani de dezvoltare şi desfacere care au urmat, ne-am transformat într-un producǎtor se sistem care oferǎ soluţii complete în ceea ce priveşte poiectarea şi tehnologia faţadelor. Soluţiile noastre Hardware şi Software sunt completate cu consultanţǎ individualǎ, şcolarizǎri şi diferite alte servicii.

ATHENA – Sistem CAD, cu fundament practic

ATHENAProgramul ATHENA a fost conceput în colaborare strânsǎ cu un Birou de inginerie pentru Tehnologia faţadelor. Este în vânzare din anul 1989, iar acum, cu peste 9000 de licenţe vândute, ocupǎ un loc de frunte în rǎndul software-lor AutoCAD pentru Construcţi metalice şi Tehnologia faţadelor.

ATHENA este alegerea corectǎ pentru dvs., atunci când dezvoltaţi proiecte pretenţioase, cu un volum mare de desene. ATHENA se adapteazǎ modului dvs. de lucru şi accelereazǎ procesul de proiectare cu ajutorul modulelor auxiliare. În conclizie, ATHENA este o unealtǎ preţioasǎ pentru o proiectare liberǎ şi o concepţie tehnicǎ.

Un superlativ deosebit al programului ATHENA este modulul 3D. Cu ajutorul acestuia, proiectarea spaţialǎ a profilelor devine deosebit de facilǎ. Profilele ( independent de sistem ) şi elementele de umplere ( geam termopan, panouri isolante ) pot fi definite liber. Din modelul 3D se poate extrage o listǎ de piese, format Excel, listǎ care cuprinde profilele şi elementele de umplere.Suplimentar, profilele debitate oblic vor fi reprezentate în desene de debitare.

flixo – Software pentru analizǎ termică şi protocol

flixoflixo generează analize termo-higroscopice ale corpurilor de clădire şi secţiuni de faţade (Calcul izotermic). Programul a fost conceput de cǎtre arhitecţi, informaticieni şi fizicieni pentru arhitecţi, proiectanţi, consilieri energetici şi fizicieni de construcţii.

Printre altele, cu ajutorul programului flixo, se pot depista şi elimina, încǎ din faza de proiectare, punţile termice. Astfel se evitǎ avariile de şantier şi se economiseşte energie caloricǎ. O altă aplicaţie o reprezintǎ analiza higroscopicǎ, prin care se poate stabilii temperatura minima a suprafeţei interioare dintr-o secţiune, cu scopul evitǎrii formǎrii condensului şi al mucegaiului. flixo analizeazǎ îmbinǎri la clǎdiri, bidimensionale, în condiţii de contur staţionar (Temperatura din încǎperi şi coeficientul transmiterii termice).

SJ MEPLA – Calculul tensiunilor la construcţiile din sticlă

SJ MEPLASJ MEPLA este liderul programelor technologice pentru dimensionarea şi calculul tensiunilor la sticlele multistrat (plăci). SJ MEPLA oferă noi puncte de plecare pentru calculul tensiunilor la sticla stratificată, sticla izolantă şi sticla rezemată în puncte – precum şi pentru încercările cu ciocanul-pendul şi la presiunea de şoc. 

Dimensionarea şi calculul tensiunilor structurilor din plăci sub variate solicitări reprezintă o sarcină standard a activităţii zilnice de inginer. Geometriile ce se abat de la forma dreptunghiulară reprezintă întotdeauna o provocare deosebită. Acestea nu mai sunt calculate cu ajutorul culegerilor de formule sau de tabele ci cu metoda elementului finit.

În domeniul construcţiei de sticlă sistemele ce urmează să fie analizate se limitează de cele mai multe ori la puţine forme de bază (triunghi, pătrat,…) pentru care întotdeauna trebuie întocmite reţele noi. La calculaţia geamurilor din sticlă stratificată de siguranţă  trebuie lucrat de regulă cu elemente de volum.

Evaluarea rezultatelor de calcul se realizează deseori după acelaşi model (deformări, tensiuni, dovada) şi trebuiau concluzionate până acum întotdeauna din datele elementelor finite.

Aici intervine SJ MEPLA:
Toate datele introduse cu privire la geometrie, tipurile de rezemare, punctele de plecare pentru calcul şi specificaţiile dorite sunt controlate şi reprezentate prin intermediul unei ferestre de introducere a datelor. Controlul şi publicarea rezultatelor se realizează vizual prin intermediul unei suprafeţe proprii de grafică şi printr-un protocol de calcul ce poate fi anexat staticii. 

Noi metode speciale de elemente finite permit introducerea simplă şi calculaţia structurilor de tip sandwich (sticlă stratificată de siguranţă), astfel că problemele uzuale pot fi rezolvate în cel mai scurt timp (câteva minute). SJ MEPLA este adecvată atât pentru dimensionare cât şi pentru calculaţia statică.